PERJUANGAN YANG BARU BERMULA

stop lynas

Press Conference of “Stop Lynas Coalition” conducted by Kuantan MP YB Fuziah Salleh on 24th September 2011

The Press Conference was held on 24th September 2011, started at 6:30pm, at 2nd Floor, GC Curry House Seminar Hall, Jalan Air Putih, Kuantan, Pahang. The Press Conference started 30 minutes after the Strategic Planning Workshop on Stop Lynas Campaign…

Merdeka Review (Bahasa Malaysia) – Nuklear di Jepun dan Rare Earth di Kuantan

Sehubungan dengan perbahasan Alam Sekitar ini, saya ingin membawa isu berkenaan refinery plant ataupun logi pemprosesan rare earth kepunyaan Lynas Corp Ltd di Kuantan. Perkara ini telah saya bangkitkan buat pertama kalinya di dewan yang mulia ini pada 18 November 2008 dan seterusnya buat beberapa kali lagi. Namun perkara ini masih belum dianggap penting oleh Kerajaan Malaysia. Projek ini masih diteruskan sehinggalah seorang wartawan NYT, Keith Bradsher telah terbang jauh ke Kuantan untuk membuat penyelidikan dan seterusnya akhbar New York Times pada 7 November 2011.