PERJUANGAN YANG BARU BERMULA

rare earth

Extract of Handsard – PKR Kuantan MP Fuziah Salleh Debates Lynas Issues In Parliament On 15th June 2011 (Perbahasan Pindaan Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia)

15 June 201 4.47 ptg. Puan Fuziah Salleh [Kuantan]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin turut serta membahaskan di dalam membahas meminda Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Saya bermula dengan menegaskan bahawa saya sesungguhnya menyokong pelaburan demi pembangunan negara.…