FUZIAH HARAPAN RAKYAT

www.fuziahsalleh.my

Sidang Dewan Rakyat

Dewan Rakyat -25 Julai 2017 – Puan Hajah Fuziah Salleh (Kuantan) Minta MENTERI Sains, Teknologi dan Innovasi (MOSTI) menjelaskan berkenaan kenyataan Lynas pada 19hb July 2017 bahawa mereka telah berjaya mencari kaedah untuk mencipta ‘condisoil’ daripada residue kilang Lynas yang telah mendapat pengesahan keselamatan dari SIRIM.

****Jelas daripada jawapan Menteri bahawa CEO Lynas Amanda Lacaze telah berbohong didalam sidang medianya dimana beliau membuat kenyataan bahawa ‘condisoil’ ataupun soil conditioner yang di buat dari sisa kilang Lynas telah mendapat kelulusan SIRIM.

Jawapan Menteri menyatakan bahawa kajian keselamatan masih lagi dijalankan.
Mana mungkin mendapat kelulusan SIRIM sekiranya masih lagi dalam kajian.

klik untuk ATURAN URUSAN MESYUARAT

 

 

Warga Kuantan • August 2, 2017


Previous Post

Next Post

Leave a Reply

Your email address will not be published / Required fields are marked *

Bursa Escort - Bursa Escort - Bursa Escort