PERJUANGAN YANG BARU BERMULA

Himpunan Hijau 2.0 (Green Assembly 2.0) 《绿色盛会2.0》

26hb Feb 2012 (Ahad) 9.30 pagi di Kuantan, Padang MPK1 (berhadapan Masjid Negeri). Langkah Lestari..Pilihan di Tangan Kita! Himpunan Hijau adalah satu gerakan oleh rakyat, dan untuk rakyat. Himpunan Hijau 1.0 yang berlangsung pada 9 Oktober 2011 di Kuantan telah melibatkan lebih daripada 80 NGO, gerakan sivil dan parti politik dan telah disertai oleh lebih daripada 5000 orang.

26th Feb 2012 (Sunday) 9.30a.m at Kuantan, MPK1 Field (next to the State Mosque). Sustainable Steps… The Choice is Ours! Himpunan Hijau (Green Assembly) is a movement for the people, by the people. The first Himpunan Hijau on 9 October 2011 was endorsed by more than 80 NGOs, civil movements and political parties and was attended by more than 5000 people.

最新的《绿色盛会2.0:永续的一步》,将于2012年2月26日(星期日),早上9点30分在关丹市议会一(MPK1)草场举行。选择在我! 《绿色盛会》是一项由公民自发形成的运动。 2011年10月9日,在关丹举行的《绿色盛会1.0》当中,共有80多个非政府组织,公民团体和政治代表参与,参与人数高达5000至7000人。

Text adapted from: Himpunan Hijau 2.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *