PERJUANGAN YANG BARU BERMULA

HANSARD DEWAN NEGARA – Berkenaan Lynas Soalan Dari Senator Dato’ Mohammed Najeeb 20hb April 2011

Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan, apakah kementerian berhasrat menarik balik kelulusan yang telah diberikan kepada Lynas Corporation untuk membina kilang rare earth di Gebeng. Sekiranya diteruskan apakah langkah-langkah keselamatan yang akan diambil bagi…