PERJUANGAN YANG BARU BERMULA

HANSARD

Bahas Ahli Parlimen Kuantan 20hb Mac 2012 – Penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas Lynas

PENUBUHAN JAWATANKUASA PILIHAN KHAS LYNAS BAHAS AHLI PARLIMEN KUANTAN 20hb Mac 2012 Tuan Yang Di Pertua Terima Kasih kerana memberi laluan kepada saya untuk membahaskan penubuhan Jawatankuasa Pilihan Khas mengenai Lynas Advanced Material Plant ini. Sememangnya Dewan ini telah berkumandang…

Extract of Handsard – PKR Kuantan MP Fuziah Salleh Debates Lynas Issues In Parliament On 15th June 2011 (Perbahasan Pindaan Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia)

15 June 201 4.47 ptg. Puan Fuziah Salleh [Kuantan]: Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Saya ingin turut serta membahaskan di dalam membahas meminda Akta Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia. Saya bermula dengan menegaskan bahawa saya sesungguhnya menyokong pelaburan demi pembangunan negara.…

HANSARD DEWAN NEGARA – Berkenaan Lynas Soalan Dari Senator Dato’ Mohammed Najeeb 20hb April 2011

Dato’ Mohammed Najeeb bin Abdullah minta Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi menyatakan, apakah kementerian berhasrat menarik balik kelulusan yang telah diberikan kepada Lynas Corporation untuk membina kilang rare earth di Gebeng. Sekiranya diteruskan apakah langkah-langkah keselamatan yang akan diambil bagi…